Lian xin shui 连心水 Liang ge dao sui tou 两个稻穂头 Liang gen xiao bian dan 两根小扁担 Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters)

Lian xin shui 连心水
Fan Nan 方楠 ; Zhang Youyuan 张友元

Liang ge dao sui tou 两个稻穂头
Xu Daosheng 徐道生, Chen Wencai 陈文彩

Liang gen xiao bian dan 两根小扁担
Chen Shenglai 陈圣来, Cai Weizhong 蔡伟中

Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters)
Shi, Nai'an, ca. 1290-ca. 1365. 施耐庵 ; Pan, Qinmeng 潘勤孟

Lie shou 猎手 Liening zai shi yue 列宁在十月 Liening zai yi jiu yi ba nian 列宁在一九一八年 Liu Wenxue 刘文學

Lie shou 猎手
Shao Junlin 邵鈞林, Wei Xiusheng 魏秀生 ; Chou Yaoting 仇耀庭

Liening zai shi yue 列宁在十月
Gu, Bingxin 顾炳鑫

Liening zai yi jiu yi ba nian 列宁在一九一八年
Gu, Bingxin 顾炳鑫

Liu Wenxue 刘文學
He, Yi 贺宜

Liuxia Zhi tong ma Kong Lao'er 柳下跖痛骂孔老二 Lü hou cuan quan 吕后篡权 Lü xuan feng xin zhuan Mo he luo 魔合罗

Liuxia Zhi tong ma Kong Lao'er 柳下跖痛骂孔老二
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社

Lü hou cuan quan 吕后篡权
Li Guangyu 李光羽

Lü xuan feng xin zhuan "绿旋风" 新传
Gu Hua 古华 ; Du Yinlin 杜银林

Mo he luo 魔合罗
Meng Hanqing 孟汉卿 ; Hu Chong 胡翀

Mu dan ting 牡丹亭 Mu ma gu niang 牧马姑娘 Mulan cong jun 木蘭從軍 Nan hai yu gong 南海渔工

Mu dan ting 牡丹亭
Tang Xianzu 汤显祖 ; Liangchen 良辰

Mu ma gu niang 牧马姑娘
Cong Peide 丛培德 ; Huang Wenyu 黄文玉

Mulan cong jun 木蘭從軍
Liu, Danzhai 劉旦宅

Nan hai yu gong 南海渔工
Hainan Xian Wushi yu ye da dui ge min wei yuan hui 海南县乌石渔业大队革命委员会

Bookcovers 65 - 80 of 169 total.
<  First  3  4  5  6  7  Last  >