Bu xu Lin Biao gao fu bi 不许林彪搞复辟 Hao zi liao liang 号子嘹亮

Bu xu Lin Biao gao fu bi 不许林彪搞复辟
Liu Qian 刘谦, Wang Huaqing 王化淸, Qing Ye 靑野

Hao zi liao liang 号子嘹亮
bian Fenghao 边风豪, Bao Yucheng 包裕成

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.