Yu long ba 鱼龙坝 Nan zheng bei zhan 南征北战 Zai ren jian : Gao’erji gu shi zhi er 在人间 : 高尔基故事之二 Zheng jia cun de hai zi men 郑家村的孩子们

Yu long ba 鱼龙坝
Beijing ren min mei shu shu 北京人民美術出版社
1972

Nan zheng bei zhan 南征北战
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社
1972

Zai ren jian : Gao’erji gu shi zhi er 在人间 : 高尔基故事之二
Gorky, Maksim, 1868-1936.
1972

Zheng jia cun de hai zi men 郑家村的孩子们
Wang, Yunheng 汪运衡
1972

Qionghu 琼虎 Jin guang da dao 金光大道 Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候 Da ji qin lüe zhe 打击侵略者

Qionghu 琼虎
Xihong 西虹
1972

Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组
1972

Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组
1972

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社
1972

Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎 Wo shi yi duo xiang yang hua : ge ming er ge xuan 我是一朵向阳花 : 革命儿歌选. Afu 阿福 Cao yuan er tong tuan 草原儿童团

Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎
Unknown
1972

Wo shi yi duo xiang yang hua : ge ming er ge xuan 我是一朵向阳花 : 革命儿歌选.
Unknown
1972

Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱
1972

Cao yuan er tong tuan 草原儿童团
Unknown
1972

Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条 Di yi kou you jing 第一口油井 Huang He fei du 黄河飞渡 Fu hu ji

Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条
Zhongguo ren min jie fang jun si ba ling ling bu dui 中国人民觧放军四八〇〇部队
1972

Di yi kou you jing 第一口油井
Daqing you tian gong ren mei shu chuang zuo zu 大庆油田工人美朮创作组
1972

Huang He fei du 黄河飞渡
Chen, Huiguan 陳惠冠
1972

Fu hu ji "伏虎" 纪
Fu shun long feng kuang xuan chuan zu 抚顺龙凤矿宣传组
1972

Bookcovers 33 - 48 of 169 total.
<  1  2  3  4  5  Last  >