You yuan 逰園
Zhejiang Sheng guo feng kun shu ju tuan 浙江省國風崑蘇劇團


1955
 • Has 1 image.
Hong zong lie ma 红鬃烈马
Zhang, Guozhen 张国珍


1955
 • Has 1 image.
Mulan cong jun 木蘭從軍
Liu, Danzhai 劉旦宅


1955
 • Has 1 image.
Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)
Wang, Shifu, fl. 1295-1307. 王實甫


1956
 • Has 1 image.
Hu fu 虎符
Guo, Moruo, 1892-1978. 郭沫若 ; Bai, Yu 白宇


1956
 • Has 1 image.
Ji mao fei shang tian 鸡毛飞上天
Hu, Yan 胡雁


1960
 • Has 1 image.
Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍
Nanjing bo wu yuan 南京博物院


1961
 • Has 1 image.
Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters)
Shi, Nai'an, ca. 1290-ca. 1365. 施耐庵 ; Pan, Qinmeng 潘勤孟


1964
 • Has 1 image.
Xue ye rong bing 雪夜融冰
Unknown


1965
 • Has 1 image.
Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆


1965
 • Has 1 image.
Secret bulletin (Mi mi kuai bao 秘密快報)
Gao Sha 高沙


1965
 • Has 1 image.
 • Has comments.
Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.


1966
 • Has 1 image.
 • Has comments.
Zhi qu Weihu Shan 智取威虎山
Wen hui bao "Zhi qu Weihu Shan" lian huan hua chuang zuo zu 文汇报《智取威虎山》连环画创作组


1970
 • Has 1 image.
Song shi fu xue wai yu 宋师傅学外语
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组


1970
 • Has 1 image.
Liening zai shi yue 列宁在十月
Gu, Bingxin 顾炳鑫


1970
 • Has 1 image.
Hongshan Dao 紅山島
Ning, Jun 宁军


1970
 • Has 1 image.
Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组


1970
 • Has 1 image.
Sha jia bang 沙家浜
Unknown


1971
 • Has 1 image.
Xiao ba lu 小八路
Shanghai shi mu ou ju tuan 上海市木偶剧团


1971
 • Has 1 image.
Xin hong si huo 心红似火
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组


1971
 • Has 1 image.
Xiong di min bing 兄弟民兵
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社


1971
 • Has 1 image.
Xiong ying zheng tu lian hong xin 雄鹰征途炼红心
Hong, Songdong 虹颂东


1971
 • Has 1 image.
Yi zhi bo ke qiang 一支驳壳枪
Unknown


1972
 • Has 1 image.
Xue shan shang de hao shou 雪山上的号手
Zhao, Ao 赵骜


1972
 • Has 1 image.
Yu long ba 鱼龙坝
Beijing ren min mei shu shu 北京人民美術出版社


1972
 • Has 1 image.
Nan zheng bei zhan 南征北战
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社


1972
 • Has 1 image.
Zheng jia cun de hai zi men 郑家村的孩子们
Wang, Yunheng 汪运衡


1972
 • Has 1 image.
Qionghu 琼虎
Xihong 西虹


1972
 • Has 1 image.
Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组


1972
 • Has 2 images.
Zhai ping guo de shi hou 摘苹果的时候
Changchun dian ying zhi pian chang dian ying lian huan hua zu 长春电影制片厂电影连环画组


1972
 • Has 1 image.
Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社


1972
 • Has 1 image.
Xiao bing Zhang Ga 小兵張嘎
Unknown


1972
 • Has 1 image.
Afu 阿福
Huang, Baozhu 黄宝柱


1972
 • Has 1 image.
 • Has comments.
Cao yuan er tong tuan 草原儿童团
Unknown


1972
 • Has 1 image.
Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条
Zhongguo ren min jie fang jun si ba ling ling bu dui 中国人民觧放军四八〇〇部队


1972
 • Has 1 image.
Di yi kou you jing 第一口油井
Daqing you tian gong ren mei shu chuang zuo zu 大庆油田工人美朮创作组


1972
 • Has 1 image.
Huang He fei du 黄河飞渡
Chen, Huiguan 陳惠冠


1972
 • Has 1 image.
Fu hu ji "伏虎" 纪
Fu shun long feng kuang xuan chuan zu 抚顺龙凤矿宣传组


1972
 • Has 1 image.

Bookcovers 1 - 48 of 169 total.
2  3  4  >