Mo he luo 魔合罗 Mu dan ting 牡丹亭 Qing zhong pu 清忠谱 Feng zheng wu 风筝误

Mo he luo 魔合罗
Meng Hanqing 孟汉卿 ; Hu Chong 胡翀
Added 2007-12-28

Mu dan ting 牡丹亭
Tang Xianzu 汤显祖 ; Liangchen 良辰
Added 2007-12-28

Qing zhong pu 清忠谱
Li Yu 李玉 ; Xiaoyan 晓燕
Added 2007-12-28

Feng zheng wu 风筝误
Li Yu 李漁 ; Lei Lei 雷蕾
Added 2007-12-28

Pi pa ji 琵琶記 Fang jia de ri zi li 放假的日子里 Zheng duo 争夺 Ying chun zhan chi 迎春展翅 ; Chang tong 畅通

Pi pa ji 琵琶記
高明 Gao Ming ; Gen'ai 艮皑
Added 2007-12-28

Fang jia de ri zi li 放假的日子里
Liu Benfu 刘本夫
Added 2007-12-28

Zheng duo 争夺
Jing’an qu ge ming wei yuan hui di qu zu chuang zuo zu 静安区革命委员会地区组创作组
Added 2007-12-28

Ying chun zhan chi 迎春展翅 ; Chang tong 畅通
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组 ; Jiang Chongren 蒋崇仁
Added 2007-12-28

Yi zhi su liao bi tao 一只塑料笔套 Yi fu bao xian dai 一副保险带 Yi ba shan fu 一把山斧 Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩

Yi zhi su liao bi tao 一只塑料笔套
Zhu Jiazhu 朱家珠
Added 2007-12-28

Yi fu bao xian dai 一副保险带
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Jiading xian ye yu wen yi chuang zuo zu 嘉定县业余文艺创作组, Taopu gong she ye yu wen yi chuang zuo zu lian huan hua 桃浦公社业余文艺创作组连环画
Added 2007-12-28

Yi ba shan fu 一把山斧
Zhejiang Yuyao xian wen hua zhan chuang zuo zu 浙江余姚县文化站创作组 ; 陈志谦 Chen Zhijian, 王绍基 Wang Shaoji
Added 2007-12-28

Ye chuang Wohu tan 夜闯卧虎滩
Tao Taizhong 陶泰忠 ; Zhongguo ren min jie fang jun 6094 bu dui 63 fen dui 中国人民解放军6094部队63分队, Cao Zhilong 曹志龙
Added 2007-12-28

Yan lou de mi mi 烟楼的秘密 Xiong huai 胸怀 Wu dao jian bing 雾島尖兵 Tui gang gu niang 推钢姑娘

Yan lou de mi mi 烟楼的秘密
Xinhui xian wen hua ju "Yan lou de mi mi" chuang zuo zu 新会县文化局“烟楼的秘密”创作组
Added 2007-12-28

Xiong huai 胸怀
Shi Min 士敏 ; Huang Yijia 黄奕加
Added 2007-12-27

Wu dao jian bing 雾島尖兵
Ye Wenyi 叶文艺, Ling Dong 凌冬
Added 2007-12-27

Tui gang gu niang 推钢姑娘
Shang gang shi chang gong hui Changning qu gong ren mei shu chuang zuo zu 上钢十厂工会长宁区工人美朮创作组
Added 2007-12-27

Bookcovers 17 - 32 of 34 total.
<  1  2  3  >