Bin lang shan xia 槟榔山下 Chen Yucheng 陳玉成 Hu fu 虎符 Shi fu 师傅

Bin lang shan xia 槟榔山下
关则驹 Guan Zeju, 李昌柏 Li Changbai

Chen Yucheng 陳玉成
Liu, Zhengtai 刘征泰 ; dong Yangsheng 董阳声

Hu fu 虎符
Guo, Moruo, 1892-1978. 郭沫若 ; Bai, Yu 白宇

Shi fu 师傅
Ren Liu 任流

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针 Yi fu bao xian dai 一副保险带

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针
Shanghai dian ying zhi pian chang gong gao 上海电影制片厂

Yi fu bao xian dai 一副保险带
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Jiading xian ye yu wen yi chuang zuo zu 嘉定县业余文艺创作组, Taopu gong she ye yu wen yi chuang zuo zu lian huan hua 桃浦公社业余文艺创作组连环画

Bookcovers 1 - 6 of 6 total.