Bian fang xiao shao bing 边防小哨兵 Bian qia tuo ling 边卡驼铃 Fei ying ya 飞鹰崖 Li cun zhan ge 黎村战歌

Bian fang xiao shao bing 边防小哨兵
Sun, Genxi 孙根喜

Bian qia tuo ling 边卡驼铃
Sun, Jingrui 孙景瑞

Fei ying ya 飞鹰崖
Liang Fanyang 梁梵扬 ; Guangdong ren min chu ban she 广东人民出版社

Li cun zhan ge 黎村战歌
Zhong Hong 钟虹, Liu Tian 刘田 ; Ji Yide 季一德

Sha mo de chun tian 沙漠的春天

Sha mo de chun tian 沙漠的春天
Hasibagen 哈斯巴根

Bookcovers 1 - 5 of 5 total.