Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中 Di yi kou you jing 第一口油井 Tie ren Wang Jinxi Wang tie ren de gu shi 王铁人的故事

Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中
Daqing you tian zuan jing zhi hui bu, Hebei sheng Xinglong xian wen hua guan, ren min mei shu chu ban she 大庆油田钻井指挥部, 河北省兴隆县文化馆, 人民美術出版

Di yi kou you jing 第一口油井
Daqing you tian gong ren mei shu chuang zuo zu 大庆油田工人美朮创作组

Tie ren Wang Jinxi "铁人"王进喜
Gu, Guang 顾光

Wang tie ren de gu shi 王铁人的故事
Daqing gong ren ye yu chuang zuo zu 大庆工人业余创作组

You tian jin song 油田劲松

You tian jin song 油田劲松
Daqing gong ren mei shu xue xi ban 大庆工人美朮学习班

Bookcovers 1 - 5 of 5 total.