Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國 Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针
Shanghai dian ying zhi pian chang gong gao 上海电影制片厂

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.