Bian qia tuo ling 边卡驼铃 Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中 Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.) Fei ying ya 飞鹰崖

Bian qia tuo ling 边卡驼铃
Sun, Jingrui 孙景瑞

Da zhan qi lao hu 大战气老虎 ; Bao feng xue zhong 暴风雪中
Daqing you tian zuan jing zhi hui bu, Hebei sheng Xinglong xian wen hua guan, ren min mei shu chu ban she 大庆油田钻井指挥部, 河北省兴隆县文化馆, 人民美術出版

Fei teng de qun shan 沸腾的群山 (2 vols.)
Li Yunde 李云德, Li Xingzuo 李兴柞

Fei ying ya 飞鹰崖
Liang Fanyang 梁梵扬 ; Guangdong ren min chu ban she 广东人民出版社

Hao zi liao liang 号子嘹亮 Hong yu 红雨 Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史 Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思)

Hao zi liao liang 号子嘹亮
bian Fenghao 边风豪, Bao Yucheng 包裕成

Hong yu 红雨
Tu, Jiakuan 涂家宽

Hongnan zuo zhan shi 虹南作战史
Shanghai xian "Hongnan zuo zhan shi" xie zuo zu 上海县「虹南作战史」写作组

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆

Jin guang da dao 金光大道 Jin guang da dao 金光大道 Lian xin shui 连心水 Pu man yang guang de lu 铺满阳光的路

Jin guang da dao 金光大道
Haoran 浩然 ; Zhongguo dian ying gong si 中国电影公司

Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组

Lian xin shui 连心水
Fan Nan 方楠 ; Zhang Youyuan 张友元

Pu man yang guang de lu 铺满阳光的路
Haoran 浩然, Xiao Binhua 肖斌华

Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上 Wu dao jian bing 雾島尖兵 Xiao chi jiao yi sheng 小赤脚医生 Xin lai de xiao Shizhu 新来的小石柱

Qi gen fa miao 起根发苗 / Lu shang 路上
Shanxi sheng Gaoling xian wen hua guan 陝西省高陵县文化馆

Wu dao jian bing 雾島尖兵
Ye Wenyi 叶文艺, Ling Dong 凌冬

Xiao chi jiao yi sheng 小赤脚医生
Cai Jiong 蔡炯 ; Yu Fangde 余方徳

Xin lai de xiao Shizhu 新来的小石柱
Tong Bian 童边 ; Liu Hanzhen 劉含真, Xu Jing 徐景

Bookcovers 1 - 16 of 20 total.
2  >