Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队) Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思) Te ji ying xiong Yang Gensi 特级英雄杨根思

Commander Yang's young pioneers (Yang si ling de shao xian dui 杨司令的少先队)
Guo Xu 郭墟, Fan Yixin 范一辛

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆

Te ji ying xiong Yang Gensi 特级英雄杨根思
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.