Da ji qin lüe zhe 打击侵略者 Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教 Immortal hero Yang Ken-sze  (Yang Gensi 杨根思) Te ji ying xiong Yang Gensi 特级英雄杨根思

Da ji qin lüe zhe 打击侵略者
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Guo ji zhu yi zhan shi Luo Shengjiao 国际主义战士罗盛教
Chen Meiding 陈梅鼎

Immortal hero Yang Ken-sze (Yang Gensi 杨根思)
Wang Hao 望昊, Yi Fan 一帆

Te ji ying xiong Yang Gensi 特级英雄杨根思
Shanghai ren min chu ban she 上海人民出版社

Yalu jiang pan 鸭绿江畔

Yalu jiang pan 鸭绿江畔
Shanghai hang dao ju chuan dui gong ren chuang zuo zu 上海航道局船队工人创作组

Bookcovers 1 - 5 of 5 total.