Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条 Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针

Chun feng yang liu wan qian tiao 春风杨柳万千条
Zhongguo ren min jie fang jun si ba ling ling bu dui 中国人民觧放军四八〇〇部队

Wu ying deng xia song yin zhen 无影灯下頌银针
Shanghai dian ying zhi pian chang gong gao 上海电影制片厂

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.