Ban ye ji jiao 半夜鸡叫 Fu hu ji Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi  艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事 Li zheng shang you 力爭上游

Ban ye ji jiao 半夜鸡叫
Shanghai dian ying xi tong "Ban ye ji jiao" bian she zu 上海电影系统《半夜鸡叫》编摄组

Fu hu ji "伏虎" 纪
Fu shun long feng kuang xuan chuan zu 抚顺龙凤矿宣传组

Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi 艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事
Jiao, Yulu 焦裕祿

Li zheng shang you 力爭上游
Meishan gong cheng zhi hui bu gong ren ye yu chuang zuo zu 梅山工程指挥部工人业余创作组

Ren lao xin hong 人老心红 Shang da xue 上大学 Shi fu 师傅 Song shi fu xue wai yu 宋师傅学外语

Ren lao xin hong 人老心红
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Shanghai shi ren min Huai ju tuan 上海市人民淮剧团 ; Hongkou qu hai men jie dao chuang zuo zu 虹口区海门街道创作组

Shang da xue 上大学
Guo Kai 郭凱 ; Liang Genxiang 梁根祥

Shi fu 师傅
Ren Liu 任流

Song shi fu xue wai yu 宋师傅学外语
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组

Wang tie ren de gu shi 王铁人的故事 Xin hong shui wang 心红水旺 Xiong huai 胸怀 Ye za

Wang tie ren de gu shi 王铁人的故事
Daqing gong ren ye yu chuang zuo zu 大庆工人业余创作组

Xin hong shui wang 心红水旺
Feng Qiuchang 封秋昌, Fei Yan 飞雁

Xiong huai 胸怀
Shi Min 士敏 ; Huang Yijia 黄奕加

Ye za "bao guo liao" 夜砸「报国寮」
Wang Naifan 王乃凡, Zheng Xizhe 郑希哲

Ying chun zhan chi 迎春展翅 ; Chang tong 畅通

Ying chun zhan chi 迎春展翅 ; Chang tong 畅通
Shanghai gang gong ren ye yu xie zuo zu 上海港工人业余写作组 ; Jiang Chongren 蒋崇仁

Bookcovers 1 - 13 of 13 total.