Mulan cong jun 木蘭從軍 Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军) Zhen di liu jie mei  阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士

Mulan cong jun 木蘭從軍
Liu, Danzhai 劉旦宅

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.

Zhen di liu jie mei 阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士
Zhao Yitang 赵一唐

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.