Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍 Mulan cong jun 木蘭從軍 Wo shi yi duo xiang yang hua : ge ming er ge xuan 我是一朵向阳花 : 革命儿歌选.

Hu jia shi ba pai 胡笳十八拍
Nanjing bo wu yuan 南京博物院

Mulan cong jun 木蘭從軍
Liu, Danzhai 劉旦宅

Wo shi yi duo xiang yang hua : ge ming er ge xuan 我是一朵向阳花 : 革命儿歌选.
Unknown

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.