Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國 Nan wang de you yi 难忘的友谊 You yi zhi hua 友谊之花

Baiqiu'en zai Zhongguo 白求恩在中國
Zhong Zhicheng 钟志诚

Nan wang de you yi 难忘的友谊
meng, Senyao 孟森耀

You yi zhi hua 友谊之花
Guangzhou tie lu fen ju "You yi zhi hua" chuang zuo zu 广州铁路分局《友谊之花》创作组, Lu Hansheng 陆汉生, Tao Jianhua 陶建华

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.