Feng zheng wu 风筝误 Hong zong lie ma 红鬃烈马 Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters) Mo he luo 魔合罗

Feng zheng wu 风筝误
Li Yu 李漁 ; Lei Lei 雷蕾

Hong zong lie ma 红鬃烈马
Zhang, Guozhen 张国珍

Lie hu ji 猎虎記 (Tiger hunters)
Shi, Nai'an, ca. 1290-ca. 1365. 施耐庵 ; Pan, Qinmeng 潘勤孟

Mo he luo 魔合罗
Meng Hanqing 孟汉卿 ; Hu Chong 胡翀

Mu dan ting 牡丹亭 Pi pa ji 琵琶記 Qing zhong pu 清忠谱 Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)

Mu dan ting 牡丹亭
Tang Xianzu 汤显祖 ; Liangchen 良辰

Pi pa ji 琵琶記
高明 Gao Ming ; Gen'ai 艮皑

Qing zhong pu 清忠谱
Li Yu 李玉 ; Xiaoyan 晓燕

Xi xiang ji 西廂記 (The Romance of the Western Chamber)
Wang, Shifu, fl. 1295-1307. 王實甫

You yuan 逰園

You yuan 逰園
Zhejiang Sheng guo feng kun shu ju tuan 浙江省國風崑蘇劇團

Bookcovers 1 - 9 of 9 total.