Che xiang chun feng 车廂春风 Jiang shang di ming 江上笛鸣 You yi zhi hua 友谊之花

Che xiang chun feng 车廂春风
Huang Yongsheng 黃永生, Pan Ahu 潘阿虎

Jiang shang di ming 江上笛鸣
长航局上海分局政宣组 Chang hang ju Shanghai fen ju zheng xuan zu

You yi zhi hua 友谊之花
Guangzhou tie lu fen ju "You yi zhi hua" chuang zuo zu 广州铁路分局《友谊之花》创作组, Lu Hansheng 陆汉生, Tao Jianhua 陶建华

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.