Cao tou zhan dou 槽头战斗 Hai shang jian dao 海上尖刀  Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi  艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事 Jin guang da dao 金光大道

Cao tou zhan dou 槽头战斗
Liu, Qingchang 刘庆昌

Hai shang jian dao 海上尖刀
Qian Yongzhao 钱永召, Yang Qi 杨奇 ; Zhao Jinan 赵吉南

Jian ku chuang ye : Jiao Yulu di ji ge xiao gu shi 艰苦创业 : 焦裕祿的几个小故事
Jiao, Yulu 焦裕祿

Jin guang da dao 金光大道
Haoran 浩然 ; Zhongguo dian ying gong si 中国电影公司

Jin guang da dao 金光大道 Xiong huai 胸怀 Yan'an de zhong zi 延安的种子 Ye xi fei liang zhan 夜袭匪粮站

Jin guang da dao 金光大道
Ren min mei shu chu ban she 人民美术出版社, Beijing Shi Shunyi Xian ge ming wei yuan hui lian he bian hui zu 北京市顺义县革命委员会联合编绘组

Xiong huai 胸怀
Shi Min 士敏 ; Huang Yijia 黄奕加

Yan'an de zhong zi 延安的种子
Hua Tong 华彤

Ye xi fei liang zhan 夜袭匪粮站
Fang, Ze 方泽

Yi ba shan fu 一把山斧

Yi ba shan fu 一把山斧
Zhejiang Yuyao xian wen hua zhan chuang zuo zu 浙江余姚县文化站创作组 ; 陈志谦 Chen Zhijian, 王绍基 Wang Shaoji

Bookcovers 1 - 9 of 9 total.