Hu fu 虎符 Shang Yang bian fa de gu shi 商鞅変法的故事 Shang Yang bian fa 商鞅变法

Hu fu 虎符
Guo, Moruo, 1892-1978. 郭沫若 ; Bai, Yu 白宇

Shang Yang bian fa de gu shi 商鞅変法的故事
Di yi shi fan gong nong bing xue yuan chuang zuo zu 第一师范工农兵学員创作组

Shang Yang bian fa 商鞅变法
Pei Jun 佩君

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.