Hai gu niang 海姑娘 Mu ma gu niang 牧马姑娘

Hai gu niang 海姑娘
Fang Nan 方南 ; Mengling 曼玲

Mu ma gu niang 牧马姑娘
Cong Peide 丛培德 ; Huang Wenyu 黄文玉

Bookcovers 1 - 2 of 2 total.