Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨 Hong yu 红雨 Xiao chi jiao yi sheng 小赤脚医生

Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨
Qian Yunxuan 钱运选

Hong yu 红雨
Tu, Jiakuan 涂家宽

Xiao chi jiao yi sheng 小赤脚医生
Cai Jiong 蔡炯 ; Yu Fangde 余方徳

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.