Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨 Haiying 海英 Lü hou cuan quan 吕后篡权 Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)

Chi jiao yi sheng hao a yi 赤脚医生好阿姨
Qian Yunxuan 钱运选

Haiying 海英
Zhu Haiwen 朱海文

Lü hou cuan quan 吕后篡权
Li Guangyu 李光羽

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.

Ren lao xin hong 人老心红 Shi fu 师傅 Tui gang gu niang 推钢姑娘 Xin hong shui wang 心红水旺

Ren lao xin hong 人老心红
Shanghai dian ying zhi pian chang 上海电影制片厂 ; Shanghai shi ren min Huai ju tuan 上海市人民淮剧团 ; Hongkou qu hai men jie dao chuang zuo zu 虹口区海门街道创作组

Shi fu 师傅
Ren Liu 任流

Tui gang gu niang 推钢姑娘
Shang gang shi chang gong hui Changning qu gong ren mei shu chuang zuo zu 上钢十厂工会长宁区工人美朮创作组

Xin hong shui wang 心红水旺
Feng Qiuchang 封秋昌, Fei Yan 飞雁

Zhen di liu jie mei  阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士

Zhen di liu jie mei 阵地六姐妹 ; Qing hua san yong shi 清化三勇士
Zhao Yitang 赵一唐

Bookcovers 1 - 9 of 9 total.