Jiang shang di ming 江上笛鸣 Shui shang jiao tong zhan 水上交通站 Shui shang jiao tong zhan 水上交通站

Jiang shang di ming 江上笛鸣
长航局上海分局政宣组 Chang hang ju Shanghai fen ju zheng xuan zu

Shui shang jiao tong zhan 水上交通站
Yang Zhong 杨钟 ; Chen Meiding 陈梅鼎

Shui shang jiao tong zhan 水上交通站
Jiangsu Nantong shi chuang zuo ban gong shi 江苏南通市创作办公室

Bookcovers 1 - 3 of 3 total.