Cao tou zhan dou 槽头战斗 Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军) Yan lou de mi mi 烟楼的秘密 Yi ba shan fu 一把山斧

Cao tou zhan dou 槽头战斗
Liu, Qingchang 刘庆昌

Red women’s detachment (Hong se niang zi jun 红色娘子军)
Liang Xin 梁信 ; Song Yujie 宋玉洁.

Yan lou de mi mi 烟楼的秘密
Xinhui xian wen hua ju "Yan lou de mi mi" chuang zuo zu 新会县文化局“烟楼的秘密”创作组

Yi ba shan fu 一把山斧
Zhejiang Yuyao xian wen hua zhan chuang zuo zu 浙江余姚县文化站创作组 ; 陈志谦 Chen Zhijian, 王绍基 Wang Shaoji

Yi dan shui 一担水 Yi feng ping xin 一封平信

Yi dan shui 一担水
Haoran 浩然 ; Jia Ming 賈明

Yi feng ping xin 一封平信
Shanghai Yue ju tuan "Xiang you yuan" chuang zuo zu 上海越剧团"乡邮員"创作组 ; Bao Wenjun 包文俊, Yang Ruotian 杨若天

Bookcovers 1 - 6 of 6 total.