Shitsukongo-Jin

Shitsukongo-Jin
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.