Baron Masuda's Taro-An Garden

Baron Masuda's Taro-An Garden
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.