Koraku-En Garden

Koraku-En Garden
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.