Sen-Tei Garden (Shukkei-en)

Sen-Tei Garden (Shukkei-en)
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.