Tosho-gu Yomei-mon

Tosho-gu Yomei-mon
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.