Mampuku-ji So-mon

Mampuku-ji So-mon
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.