To-ji Goju-no to

To-ji Goju-no to
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.