Katura-rikyu Shoin

Katura-rikyu Shoin
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.