Interior of Daigo-ji Sambo-in

Interior of Daigo-ji Sambo-in
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.