Daitoku-ji Kara-mon

Daitoku-ji Kara-mon
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.