Rokuon-ji Kin-kaku

Rokuon-ji Kin-kaku
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.