Interior of Kakurin-ji Hondo

Interior of Kakurin-ji Hondo
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.