Daidempo-in Taho-to

Daidempo-in Taho-to
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.