Interior of Kozan-ji Butsu-den

Interior of Kozan-ji Butsu-den
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.