Interior of Engaku-ji Shri-den

Interior of Engaku-ji Shri-den
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.