Daigo-ji Goju-no-to

Daigo-ji Goju-no-to
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.