Hachiman-zukuri Style (Usa-hachiman-jinja Honden)

Hachiman-zukuri Style (Usa-hachiman-jinja Honden)
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.