Muro-ji Goju-no-to

Muro-ji Goju-no-to
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.