Shin-yakushi-ji Hondo

Shin-yakushi-ji Hondo
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.