Interior of Toshodai-ji Kondo

Interior of Toshodai-ji Kondo
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.