Horyu-ji Dempo-do

Horyu-ji Dempo-do
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.