Horyu-ji Yome-dono

Horyu-ji Yome-dono
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.