Interior of Todai-ji Hokke-do

Interior of Todai-ji Hokke-do
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.