Yakushi-ji To-to

Yakushi-ji To-to
Kokusai Bunka Shinkokai

Lantern slides 1 - 1 of 1 total.